Goede Doelen toernooi 2018

(English below)

goede_doelen_toernooi_2018_logo_zwart

Zaterdag 1 december

Na het overweldigende succes van vorig jaar zal de HVN ook dit jaar weer een Goede Doelen toernooi organiseren. De set up blijft hetzelfde, de vechters, sponsoren en andere giften maken samen een totaalbedrag wat naar een goed doel gaat. Welk goed doel dat is bepaald de winnaar van het toernooi. Iedereen vecht dus voor het goede doel!

Daarnaast is er ook meer dan genoeg ruimte om lekker te komen vrij sparren, op die manier haal je het meeste uit de hele dag!

Het toernooi.

Het belangrijkste voor dit toernooi is de sfeer. Het is een vriendschappelijk toernooi om samen als H.E.M.A. scene geld op te halen voor een goed doel. Daarom zullen alle vechters ook meehelpen als jurylid of bij een wedstrijd tafel en word eerlijkheid en sportiviteit erg aangemoedigd. Het aangeven van hits op jezelf wordt enorm gewaardeerd!

Het toernooi zal gevochten worden met Single Sticks. De set up voor het toernooi is volgens een standaard toernooi. Poule rondes en daarna eliminatie rondes waarna we eindigen met een top 4.

Afhangend van het aantal deelnemers hebben we poules van 4 of 5 vechters. Het idee is dat als Poule A vecht, Poule B de juryleden zijn en vice versa.

Er zullen wel vaste scheidsrechters zijn.

dsc_1800_dxo

EXTRA:

Bij het inschrijven kun je kiezen voor een van de extra’s.

Dit jaar hebben we wederom T-shirts. Voor €15,- heb je al een mooi “Ik vecht voor het goede doel” sportshirt. De winst van de shirts gaat natuurlijk in de pot.

Er komt misschien nog een andere goodie, maar dit zijn we nog aan het uitzoeken.

Gear:

Minimum gear:

 • Scherm masker met achterhoofd bescherming
 • Handschoenen (ook “lichtere” handschoenen  zijn toegestaan, enkel leren handschoenen niet)
 • Toque voor mannen
 • Kniebeschermer
 • Elleboogbeschermer
 • Zaalschoenen die geen strepen achterlaten.

Eventuele extra gear, niet verplicht:

 • Lichte jas, hoody OF scherm borstplaat
 • Losse mouw
 • Voorarm bescherming
 • Scheenbescherming
 • Nekbescherming

Regels:

 • Enkel slagen. Steken is verboden.
 • Trefgebieden: Alles behalve de rechterhand, kruis, achterkant hoofd, achterkant knie en de voet.
 • Punten: 3 punten voor hoofd en torso, 2 punt voor alle andere targets.
 • Bij een uitwisseling zal de scheidsrechter het verschil aan punten toekennen. Er zijn geen aparte regels voor bij dubbele hits of afterblows. Als beide vechters elkaar tegelijk raken op het hoofd, krijgen ze 0 punten (3-3=0). raakt een van de vechters de arm en de ander het hoofd dan krijgt de vechter die het hoofd raakte 1 punt (3-2=1). Het is aan de vechters zelf om de gevechten schoon te houden.
 • Duur van gevecht: 3 minuten of 11 punten, welke eerder komt.
 • De “offhand” mag helemaal niet gebruikt worden!
 • BELANGRIJKSTE: Wees sportief!

 

dsc_1481_dxo

Deelname:

 • Voor deelname betaald elke vechter minimaal €15,-. Uiteraard mag dit meer zijn
 • Minimum leeftijd is 16+. (Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden in overleg met de coaches/trainers en de HVN.)
 • Vul het onderstaande formulier in, je krijgt een bevestiging via email als je ingeschreven bent.

Vrij sparren:

Als je niet aan het vechten of scheidsen bent is er meer dan genoeg ruimte (2 hele zalen indien nodig) om vrij te sparren. Neem hiervoor je eigen materiaal mee.

Wil je wel langs komen zonder aan het toernooi deel te nemen? Natuurlijk kan dat! We vragen dan wel €15 wat naar het goede doel gaat!

Publiek:

Iedereen is meer dan welkom om langs te komen, er word dan wel een kleine bijdrage verwacht voor ons goede doel. Neem dus vooral je vrienden en/of familie mee om eens te laten zien wat H.E.M.A. nu eigenlijk is. Voor toeschouwers geld een minimum van €5,- welke ook naar het goede doel gaat.

Waar en Hoe laat:

Het toernooi is in de Apollohal, de sporthal van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest.

We gebruiken de achteringang, deze is gelegen aan de Homeruslaan.

De deur gaat om 9.00 uur open en sluit om 17.00 uur. Het single stick toernooi zal rond een 10.30 uur beginnen.

 

dsc_1080_dxo

Fighting for a Good Cause.

After the enormous succes of last year the HVN will organize another charity Tournament. The set up stays the same, the fighters, sponsors and other gifts make up a total amount that will be given to a charity. Which charity this is will be choosen by the winner of the tournament. So everybody is fighting for the good cause! Besides the tournament there will also be plenty of free space available for free sparring, this way you make the most of your day.

The tournament:

The most important aspect of this tournament is the atmosphere. It is a friendly tournament to raise money for a charity together as H.E.M.A. scene. That is why fighters will also help judging or at the score table. Honesty and sportsmanship will be encouraged just like showing hits scored upon yourself.

The tournament will be fought with Single sticks. The set up for the tournament is like a standard tournament with pool rounds and elimination rounds.

Depending on the amount of participants we will have pooles of 4 or 5 fighters. The idea is that fighters in pool B Judge the fights in pool A and vice versa.

We will have dedicated referees.

EXTRA:

This year we have T-shirts again. For €15,- you get the “Ik vecht voor het goede doel” sport shirt. We might have other goodies but we haven’t decided on those yet!

All profit goes to the charity of course!

Gear:

Minimum gear:

 • Fencing mask with back of the head protection
 • Gloves (also “lighter” gloves are allowed, plain leather gloves are not)
 • Cup for men
 • Knee protection
 • Elbow protection
 • Indoor shoes that don’t leave marks.

Possible extra gear, not mandatory:

 • Light jacket, hoody OR fencing chest protector
 • Seperate sleeve
 • Forarm protection
 • Shinprotection
 • Neckprotection
 • Cup for women

Rules:

 • Cuts only. Thrusts are forbidden.
 • Target areas: Everything except the weaponhand, crotch, back of the head, back of the knee and the foot.
 • Points: 3 points for the head and torso, 2 point for everything else
 • After an exchange the referee will announce the difference in points. There are no seperate rules for double hits or afterblows. When both fighters hit each other on the head they get 0 points (3-3=0). If one of the fighters hits the arm and the other fighter hits the head, than the fighter who hit the head will get 1 point (3-2=1). It is up to the fighters themselves to keep the fight clean.
 • Duration of the fight: 3 minutes of 11 points.
 • Forbidden techniques: thrusts, throws, kicks, punches.The “offhand” may not be used at all.
 • MOST IMPORTANT: Be sportsmanlike!

25358520_1577632175638562_8416812405488873160_o

Participation:

 • For participation, each fighter pays the minimum of €15,-. You can of course always give more.
 • The minimum age is 16+. (We can make an acception in consultation with the coach/trainer)
 • Fill in the form below. You will recieve an conformation email.

Free Sparring:

When you are not fighting or judging there is plenty of space (2 halls if necessary) for free sparring. Bring your own gear for this.

Do you want to come over without joining the tournament? Of course you’re welcome! We do ask for the €15 fee which goes to the charity.

Audience:

Everybody is more than welcome to come over and watch, we do expect a small donation for the good cause.

So bring your family and/or friends along to show them what H.E.M.A. is! For spectators we charge €5,- which will of course go to the charity

Where and What time:

The tournament will be held in the Apollohal, the sportshall of the Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. We use the back entrance which is at the Homeruslaan.

The doors will open at 9.00 in the morning and they will close at 17.00. The tournament itself will start around 10.30