Over H.E.M.A.

Meyerlongsword#1
Meyer – 1570

De verzamelnaam voor de sport die bij de HVN getraind word is bekend als HEMA, dit staat voor Historische Europese Martial arts, een verzamelnaam voor de westerse of Europese krijgskunsten.

Deze worden beoefend aan de hand van gevechtsmanuscripten geschreven vanaf de 14e eeuw. Binnen HEMA is een grote variatie aan wapendisciplines waarmee getraind kan worden. Een aantal voorbeelden zijn langzwaard, rapier, dolk, worstelen en sabel.

De gevechtsmanuscripten die gebruikt worden komen in verschillende vormen en maten.

Sommige zijn enkel in versvorm geschreven zoals de vroegste in de Duitse traditie van Johannes Liechtenauer (13e of 14e eeuw). Later zijn deze werken uitgeschreven door bijvoorbeeld Sigmund Ringeck (14e of 15e eeuw) en Peter van Danzig (15e eeuw).

ga voor alle informatie over de verschillende meesters en manuscripten naar www.wiktenauer.com

In Nederland hebben we ook de Nederlandse H.E.M.A. Bond waar de HVN onder andere lid van is. Deze bond draagt zorg voor de regulering en controle op het gebied van onder andere veiligheid.

Talhofferdagger#1
Talhoffer – 1440